Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν τόσο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του στόματος και στην αποκατάσταση της υγείας του, όσο και στην κάλυψη των αισθητικών  αναγκών.

Στοματολογικές Υπηρεσίες

  • Διαφορική διάγνωση με την χρήση έμπειρου συστήματος βλαβών στόματος.
  • Μερική (διαγνωστική) βιοψία βλαβών του στόματος.
  • Αφαίρεση/καταστροφή προκαρκινικών βλαβών (λευκοπλακιών).
  • Χειρουργική αφαίρεση μικρών όγκων, κύστεων και ψευδοκύστεων των μαλακών μορίων.
  • Χειρουργική αφαίρεση μικρών όγκων, κύστεων και ψευδοκύστεων των οστών των γνάθων.
  • Χρήση διοδικού Laser, όπου απαιτείται.

Χειρουργική Στόματος

  • Επέμβαση ακρορριζεκτομής.
  • Χαλινεκτομή.
  • Αφαίρεση εγκλείστων–ημιεγκλείστων οδόντων.

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Προσφέρεται ένα πλήρες φάσμα οδοντιατρικών εργασιών.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συναδέλφους (Γναθοχειρουργούς, Χειρουργούς Στόματος κ.α.) πραγματοποιούνται αποκαταστάσεις νωδών περιοχών με Οδοντικά Εμφυτεύματα.