• Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,1986.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μaster of Science) στην Παθοβιολογία Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1996.
  • Κάτοχος Κλινικής Εξειδίκευσης στη Στοματολογία της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1996.
  • Διδάκτωρ της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2008 
  • Επιστημονικός συνεργάτης για αρκετά έτη στην Κλινική της Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε Διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.
  • Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά συνέδρια.
  • Σε επίπεδα ερευνητικού έργου έχει αναπτύξει (σε συνεργασία με τον κ. Κ.Τόσιο, Αναπληρωτή καθηγητή της Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Γ.Πετροκόκκινο, προγραμματιστή αναλυτή ηλεκτρονικών υπολογιστών), Έμπειρο Σύστημα διαφορικής διάγνωσης βλαβών του στόματος.
  • Διατηρεί Ιδιωτικό Ιατρείο στην Αθήνα όπου ασχολείται κυρίως με το φάσμα της Γενικής Οδοντιατρικής και της Στοματολογίας.

Τέλος αποτελεί:

  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος (ΕΕΠΣ).
  • Μέλος της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Στοματολογίας (European Association of Oral Medicine ,EAΟM).